Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. (Jes. 40:8)

Onlangs hield Israëls ambassadeur bij de VN, Danny Danon, een toespraak in de Veiligheidsraad van de VN in het kader van een periodieke discussie over het Midden-Oosten. In deze toespraak ging Danon uitvoerig in op de rechten van het Joodse volk op het Land van Israël. In zijn betoog presenteerde hij de ‘vier pijlers’ die Jodendom verbinden met het land. Hij zette een kipa op en las zelfs een gedeelte voor uit de Hebreeuwse Bijbel.

 

Danon noemde de Balfour Verklaring en de geschiedenis van de stam van Juda om daarmee de historische verbinding van het Joodse volk met Israël te illustreren.
Hij refereerde ook aan het handvest van de Verenigde Naties en internationale wetgeving: ook die erkennen het recht van het Joodse volk op het land van Israël.

Een paar dagen later na het VN debat, begonnen wereldwijd websites uitvoerig  aandacht te besteden aan de toespraak. Ze noemden het de ‘Bijbelse toespraak’, en: ‘de toespraak die de rechten van het Joodse volk verdedigt.’ De boodschap werd vertaald in het Spaans, Pools, Frans, Portugees en zelfs Turks.

De video van de toespraak kreeg ook bijval van de evangelische christelijke gemeenschap uit de hele wereld. Nadat de video viraal was gegaan, werd Danon uitgenodigd voor een interview op CNN en Fox News. De toespraak is inmiddels tienduizenden keren bekeken op de Hebreeuwse en Engelse versies op de YouTubepagina van de Israëlische VN delegatie, en blijft aan stootkracht winnen op Facebookgroepen die Israël steunen.

 

 

Ambassadeur Danon uitte zijn tevredenheid over de reacties op zijn boodschap. “De toespraak resoneerde zo goed dank zij de kracht van de waarheid, en het succes ervan was een aangename verrassing omdat het aan de wereld de kracht van de eeuwige verbinding van het Joodse volk met het Land van Israël overbracht.”   (JNN)

Op maandag 6 mei 2019 tijdens de VN Veiligheidsraadsvergadering opende Danon de Bijbel en las uit het boek Genesis over het verbond tussen God en Abraham:

Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u een God te zijn, en voor uw nageslacht na u. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als een eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. (Gen. 17:7, 8)

Bronnen: 

Dit artikel stond 20 mei 2019 in de Newsletter van Vision for Israel, en is geschreven door Barry Segal.
Vertaling: Evelien van Dis

Israel in UN