Jesjoea-Jezus zei:

Als u mij liefhebt, neem dan mijn geboden in acht.
En ik zal de Vader bidden,
en Hij zal u een andere Trooster geven.

Opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
namelijk de Geest van de waarheid,
die de wereld niet kan ontvangen. 
Want zij ziet Hem niet en kent Hem niet.
Maar u kent Hem,
want Hij blijft bij u en zal in u zijn.
Ik zal u niet als wezen achterlaten;
ik kom weer naar u toe.
Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien.
Maar u zult mij zien,
want ik leef en u zult leven.
Op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben,
en u in mij,
en ik in u.
Wie mijn geboden heeft en die in acht neemt,
die is het die mij liefheeft.
En wie mij liefheeft,
hem zal mijn Vader liefhebben.
En ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren. Joh. 14:15-21 (HSV)

Wij wensen u chag sameach voor Sjawoeot (9 en 10 juni) en blijde Pinksterdagen!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2019