Jaap Zijlstra

Heer, mijn God, mag ik geloven dat uw Naam is
‘Ik zal bij je zijn’, een naam als een afspraak,
een belofte, een teken van leven?

Mag ik geloven dat U ons leven binnenkomt
zo klein en kwetsbaar, zo aards en afhankelijk
als een pasgeboren kind?

Mag ik geloven dat U tot ons komt als Vredevorst,
als Heelmeester en Raadsman,
die zich laat noemen Immanuël, God-met-ons?

Hoe kunnen wij U danken voor de komst van Jezus,
de man van belofte die ons leidt naar het land van belofte,
geloofd zij uw Naam!

 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2020